Tel: +47 96 20 40 50 post@naturecompactliving.no

Peronvern og GDPR

Retningslinjer for personvern
Vi håndterer dine personopplysninger på en sikker måte. Vi gjør følgende:

Personopplysninger
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som naturecompactliving.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Hvilken informasjon lagrer vi?

  • Fullt navn, e-post, telefonnummer og generell informasjon som er fylt ut i kontaktskjemaet.
  • Vi lagrer all informasjon som er sendt inn via skjemaer.

Informasjonen blir lagret på en database som tilhører vår hjemmeside i 2 år, om noe gjør at vi trenger informasjonen lenger kan vi forlenge dette så lenge vi har bruk for informasjonen for å opprettholde kunderelasjoner.

Vi sender også informasjonen inn til vårt CRM system, her blir informasjonen lagret så lenge vi har bruk for den. Om dere ønsker å få innsyn i hva vi lagrer om deg, eller ønsker sletting vennligst ta kontakt.

Hva brukes den til?

  • Kundehåndtering og leads-håndtering

Ingen informasjon blir solgt videre til en tredje-part.

Personopplysninger til tredjepart
naturecompactliving.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Nature Compact Living. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil naturecompactliving.no alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Nature Compact Living AS ved daglig leder/innehaver er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Kontaktinformasjon
Ønsker du at naturecompactliving.no sletter dine opplysninger, eller ønsker du å få utlevert dine personopplysninger lagret av naturecompactliving.no, så ta kontakt med oss.